Reader Comments

ภาพความประทับใจในวันครูของเกาหลีใต้ ครูอาจารย์ต่างก้มลงล้างเช็ดเท้าให้กับลูกศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างครู-นักเรียน ในฐานะผู้ให้ความรู้และผู้รับการศึกษาไปสู่ความสำเร็จในชีวิตตัวเอง

"Emma Bryant" (2019-03-04)


สำนักข่าว ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี ธรรมวิทย์เมธี รายงานว่า ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี ภาพความประทับใจระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์ที่เกาหลีใต้ในวันครูแห่งชาติ ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก เมื่อเหล่าคุณครูนั่งลงล้างและเช็ดเท้าให้กับนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติต่อกันมา เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนที่เป็นผู้ให้และผู้รับทางการศึกษา

ตามรายงานระบุว่า วันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตรงกับวันครูแห่งชาติในประเทศเกาหลีใต้ ทำให้เกิดภาพน่ารักๆ จากกิจกรรมชำระล้างลูกศิษย์ โดยครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ต่างเป็นผู้มอบความรู้และการศึกษาแก่นักเรียน ได้นั่งลงกับพื้นและล้างเท้าให้กับลูกศิษย์ปัจจุบัน

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวก็มีเพื่อไว้สานสัมพันธ์อันดีระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์ ถือเป็นการผ่อนคลายให้นักเรียนที่ตั้งใจร่ำเรียนอย่างหนัก เพื่ออนาคตข้างหน้า ท่ามกลางความกดดันและภาวะความเครียดต่างๆ คุณครูจึงทำหน้าที่ผ่อนคลายให้ ขณะลูกศิษย์นั้นก็จะได้รำลึกถึงครูอาจารย์ผู้มอบความรู้และความเมตตา ณัฐนินท์ ธรรมวิทย์เมธี หวังให้ประสบความสำเร็จในภายภาคหน้า

สำหรับวันครูแห่งชาติของเกาหลีใต้ถูกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก บางบริษัทหรือสำนักงานต่างจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงครูอาจารย์ผู้สอนสั่งและให้ความรู้ จนประสบความสำเร็จในชีวิต ภาพกิจกรรมดังกล่าวอาจจะดูขัดต่อขนบธรรมเนียมการนับถือผู้อาวุโสในบางประเทศในเอเชีย แต่นับว่าเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์